Contributie 2018

Beste leden,

Zoals eerder via onze maandelijkse, digitale nieuwsbrief gecommuniceerd, heeft Jeugdreuma Vereniging Nederland ClubCollect in de arm genomen voor het innen van de contributie. Deze externe organisatie verzorgt voor vele verenigingen de contributie.
ClubCollect neemt via e-mail, sms of per brief contact met u op; al naar gelang de gegevens die in onze administratie zijn opgenomen.

ClubCollect is afhankelijk van de gegevens die Jeugdreuma Vereniging Nederland aanlevert. Hoe zorgvuldig we ook werken, het is altijd mogelijk dat er fouten zitten in bedragen en persoonlijke gegevens. Indien dat het geval is, kunt u contact opnemen met de vicevoorzitter via: vicevoorzitter@jeugdreumavereniging.nl.

Met vriendelijke groet,

Jan Kloks - vicevoorzitter