Vereniging

De Jeugdreuma Verenging Nederland werd op 28 februari 1998 opgericht door een groep ouders van kinderen met jeugdreuma. Deze ouders wilden zich bundelen om zo landelijke bekendheid te geven aan de ziekten die vallen onder jeugdreuma of aan reuma verwante aandoeningen.

De belangrijkste doelstelling van de vereniging is het organiseren van lotgenotencontact.
Lotgenotencontact tussen de kinderen onderling maar ook tussen de ouders.

Daarnaast behartigen we de belangen van onze leden.
We zijn een belangrijke gesprekspartner bij de NVKR (Nederlandse vereniging van kinderreumatologen), de VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties), het Reumafonds enz.

Informatievoorziening is de derde pijler van onze vereniging.
Er zijn verschillende informatie boekjes ontwikkeld die gebruikt kunnen worden bij de contacten met school, verenigingen en andere belanghebbenden.
Deze boekjes kunt u als lid downloaden.

Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht.

Natuurlijk kunt u onze activiteiten ondersteunen door donateur te worden.

Het bestuur