ANBI

De Jeugdreuma Vereniging streeft naar een ANBI status. In dat kader vindt u hieronder ons beleidsplan en onze financiële verslaglegging.

Naam vereniging: Jeugdreuma Vereniging Nederland

KvK: 32068998
RSIN: 815111599

Contactgegevens:
Pius X-straat 49
5121 EP Rijen
via email: info@jeugdreumavereniging.nl

 

Doelstelling: wij willen bijdragen aan een leuk leven, ook voor kinderen met jeugdreuma.

  • Dit doen wij door patiënten en hun ouders met elkaar in contact te brengen om op deze manier ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren,
  • Dit doen wij door patiënten en hun ouders met professionals in contact te brengen om op deze manier op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van jeugdreuma,
  • Dit doen wij door het opkomen van belangen van jeugdreuma patiënten bij onderzoeken en richtlijnen en in gesprekken met kinderreumatologen,
  • Dit doen wij door activiteiten te ontplooien die jeugdreuma op de kaart zetten, waardoor meer begrip ontstaat voor de complexiteit en grilligheid in het verloop van de ziekte.

Bestuurssamenstelling:
Els Versluis - Voorzitter (portefeuille belangenbehartiging en vrijwilligersbeleid)
Jan Kloks - Penningmeester
Yvonne Buitenhuis - Bestuurslid Marketingcommunicatie
Annelies Hoekstra - Bestuurslid Samenwerking (nationaal en internationaal)
Michelle van Ommen - Lotgenotencontact

Beloningsbeleid:
De Jeugdreuma Vereniging Nederland (JVN) wordt bestuurd door vrijwilligers. Het beleid van de JVN is dat bestuursleden en/of commissieleden (structurele vrijwilligers) geen arbeidsloon ontvangen. Onkostenvergoedingen aan bestuursleden en/of commissieleden en/of vrijwilligers vinden in hoofdzaak plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten.

 

 

ALV 2018 Documenten
UITNODIGING-en-AGENDE-ALV-2018
NOTULEN-2017-ALV
JAARVERSLAG 2017
BELEIDSPLAN-2018
WINST-VERLIES-01-01-2017-tm-31-12-2017
BALANS-tm-31-12-2017
BEGROTING-01-01-2018-tm-31-12-18
ALV 2017 Documenten
Agenda 2017
Notulen 2016
Jaarverslag 2016
Beleidsplan 2017
ALV 2016 Documenten
Beleidsplan 2016
Begroting 2016
Financieel verslag 2015
Jaarverslag 2015
ALV 2015 Documenten
Statuten 19 augustus 2015
Begroting 2015
Balans 2014
Financieel verslag 2014
Financieel verslag penningmeester
Jaarverslag 2014
ALV 2014 Documenten
Agenda Algemene Ledenvergadering 2014
Notulen ALV 2013
Jaarverslag 2013
Financieel verslag 2013
Financieel jaarverslag 2013
Begroting 2014
Balans 2013
Rooster van aftreden
Wijzigingsvoorstel statuten
Notulen ALV 2014
Bijzondere ALV 2014 Documenten
Notulen Extra ALV November 2014
Notulen Extra ALV December 2014