Bestuur

 

Het bestuur bestaat uit Els Versluis, Jan Kloks, Yvonne Buitenhuis, Nadine van Ingen-van Lierop, Michelle van Ommen en Annelies Hoekstra.

Zij worden ondersteund door de kernvrijwilligers Casper Schoemaker (belangenbehartiging), Anita van der Louw (voorzitter elect ENCA) en Sandra Coppens (vrijwilligerscoördinator).

Functie Naam Contactgegevens
Voorzitter Els Versluis voorzitter@jeugdreumavereniging.nl
Vicevoorzitter Jan Kloks vicevoorzitter@jeugdreumavereniging.nl
Secretaris Nadine van Ingen-van Lierop secretaris@jeugdreumavereniging.nl
Penningmeester Michelle van Ommen penningmeester@jeugdreumavereniging.nl
Marketingcommunicatie Yvonne Buitenhuis yvonne@jeugdreumavereniging.nl
Lotgenotencontact Michelle van Ommen michelle@jeugdreumavereniging.nl
Lotgenotencontact Annelies Hoekstra annelies@jeugdreumavereniging.nl
Vrijwilligerscoördinator Pauline van der Linden vrijwilligers@jeugdreumavereniging.nl
Belangenbehartiging Casper Schoemaker casper@jeugdreumavereniging.nl
Voorzitter elect ENCA Anita van der Louw enca@jeugdreumavereniging.nl
Klachten klachten@jeugdreumavereniging.nl