Wet en regelgeving

We adviseren u altijd contact op te nemen met de betreffende instantie(s) en na te vragen wat de regels precies zijn en waar u rekening mee moet houden. Het is mogelijk dat uw persoonlijke situatie net anders ligt.

Tip!

Bewaar altijd kopieën van correspondentie en maak notities van telefoongesprekken, waarbij u de datum en de naam van de persoon die u te woord heeft gestaan noteert. Mocht u onverhoopt een bezwaar- of beroepschrift willen indienen, dan zijn dit soort gegevens van groot belang.
Om in aanmerking te komen voor veel van de volgende regelingen, is er meestal een lange weg te bewandelen. Er moeten aanvraagformulieren ingevuld worden, soms deskundigen aan huis ontvangen worden en altijd moet men over veel geduld beschikken. Dan kan het ook nog gebeuren dat uw aanvraag wordt afgewezen. Leg u daar niet meteen bij neer; het loont bijna altijd de moeite bezwaar te maken! Soms ziet u misschien door de bomen het bos niet meer.

Meer artikelen:

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Ziektekosten verzekering
Bijzondere bijstand
Het persoonsgebonden budget (PGB)
Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
Wet Passend Onderwijs
De Wajong-uitkering
Studeren
Werken
Wonen
Fiscaal
Het behalen van het rijbewijs